Under tävlingen år 2019 kommer vi att använda oss av SportRecs GPS-uppföljning. Båtarna utrustas med en GPS-sändare och båtarnas position kan under tävlingen fölas på de här kartorna:

 

Båtarnas verkliga poistion kan skilja sig från positionen som visas på kartan beroende på hur väl GPS-systemet och GPS-signalen fungerar.